Pályázatok,
Üzleti tervek,
Támogatási kérelmek

Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása

TISZTELT CIVIL SZERVEZET VEZETŐ!

Tájékoztatni szeretném, hogy megjelent a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „A civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázati felhívás.

Támogatható tevékenységek

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (FCA-KP–1–2020/1)

· Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;

· Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;

· Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;

· Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában – támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/2)

Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos  támogatás:  új  és  használt  gépjármű  beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb10 éves, regisztrált, érvényesműszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása   támogatható, azadott   gépjármű   EUROTAX   katalógusban (https://www.eurotaxglass.hu/)szereplő árához képest legfeljebb+  20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza. Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése is lehetséges.

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/3)

· Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;

· Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);

· Eszközbeszerzés.

Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2020/4)

· A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.

· A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

A támogatott tevékenység időtartama 2020. január 1. – 2021. december 31.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha

· a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,

· rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és

· székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

· A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.

· A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2020. július 1. - 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc

A támogatás formája

A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke

Kategória

Az igényelhető támogatási összeg felső határa

FCA-KP–1–2020/1

Ingatlanberuházási, felújítási támogatás

6 000 000 Ft

FCA-KP–1–2020/2

Gépjárműbeszerzési támogatás

4 000 000 Ft

FCA-KP–1–2020/3

Eszközbeszerzési támogatás

2 000 000 Ft

FCA-KP–1–2020/4

Programszervezési támogatás

2 000 000 Ft

Ha igényli, vállaljuk a szervezete fejlesztési elképzeléseinek pályázati formába öntését, hogy azok a kiírások szempontrendszerének a leginkább megfeleljenek.

Amennyiben felkeltették érdeklődését az előzőekben említett pályázati felhívások, bővebb információért keressen bizalommal!

Kiss Lajos Csaba
LTD Projekt Kft.
06306863854
kisslajoscsaba76@gmail.com
www.ltdprojekt.hu

 

Vissza