Pályázatok,
Üzleti tervek,
Támogatási kérelmek

CSALÁDI HÁZAK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA ALPROGRAM ZFR-CSH/2016

Keretösszeg:

5 milliárd forint

Pályázók köre:

magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorúak

Kritérium:

hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.

Támogatható tevékenységek:

 • fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje;
 • az épület homlokzatának hőszigetelése;
 • épületgépészeti rendszerek energia-megtakarítást eredményező felújítása; illetve az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása;
 • megújuló energiafelhasználás kialakítását, növelését szolgáló rendszerek kiépítése;
 • a fűtési/fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje, valamint a meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának kialakítása, korszerűsítése.

Támogatás mértéke, összege:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.

 

A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

 • 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
 • 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

Megvalósítás:

támogatói okirat átvételétől számított 12 hónapon belül

Monitoring- és fenntartási időszak:

3 év

Benyújtás:

2016. július 1-től ügyfélkapun keresztül

Döntés meghozatala:

a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül

 

Forrásmegoszlás:

Régió

Épületszám (db)

Épületszám (%)

Forrás (Ft)

Közép-Magyarország

Pest, Budapest főváros

437 305

18,89

944 712 995

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala

227 388

9,82

491 27 858

Dél-Dunántúl

Baranya, Somogy, Tolna

249 049

10,76

538 022 265

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg

422 341

18,25

912 386 163

Dél-Alföld

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád

407 856

17,62

881 094 118

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád

329 392

14,23

711 587 800

Közép-Dunántúl

Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém

241 155

10,42

520 968 803

Összesen

2 314 486

100,00

5 000 000 000

 

Csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap,
 • vállalkozói/kivitelezői költségvetés,
 • tulajdoni lap,
 • tulajdonostársak/haszonélvezők hozzájárulása,
 • bankszámlakivonat vagy banki igazolás saját bankszámláról,
 • 3 db 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla,
 • adóigazolvány másolata,
 • a beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó tanúsító program használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány,
 • a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő tanúsító program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány,
 • a szakértői költségeket alátámasztó szerződés(ek)/megállapodás(ok)/számlá(k),
 • a kivitelezési munkálatokat magába foglaló vállalkozói/kivitelezői szerződés

Részletes pályázati összefoglaló

Keretösszeg: 5 milliárd

1. 
Támogatást igénylők

Magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.

Támogatást kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.

2. Támogatható tevékenységek

I. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása

• fűtött és fűtöttetlen teret elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energia-megtakarítást eredményező cseréje és/vagy felújítása;

• az épület nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek cseréjével, beépítésével. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (ablakfólia, gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható);

• a megfelelő légcsere biztosítása érdekében a nyílászárókba épített, belső igényszintnek megfelelő önszabályozó szellőző elemek beépítése támogatott költség

Az új nyílászáró szerkezetek beépítéséhez szükséges szerkezeti elemek (belső-, külső párkány, takarólécek) támogatott költségnek minősülnek.

II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése

• Az épület valamennyi fűtött és fűtetlen teret elválasztó – hőhidasság mértékével is számolt – homlokzatának teljes hőszigetelése;

• Részleges homlokzati hőszigetelés kizárólag abban az esetben támogatható, ha a beruházás keretében a hőszigeteléssel nem érintett részeket már korábban hőszigetelték és egy adott homlokzati sík teljes egészében szigetelésre kerül jelen pályázat keretében;

• A lakószint feletti födém teljes felületének (felső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű. Magas tető esetén a lakószint feletti zárófödém teljes felületének (felső síkjának), illetve beépített tetőtér esetén a beépítést határoló szerkezet hőszigetelése.

 

III. Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása

• Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;

• Használati melegvizet előállító berendezés cseréje,

• Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása,

Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak.

IV. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

• napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);

• napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5, áramtermelés céljából);

• brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.

 

V. Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.)
 

3. Nem nyújtható támogatás:

• a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz;

• olyan épület korszerűsítéséhez, mely nem felel meg a Pályázati Útmutatóban meghatározott kritériumoknak;

• olyan épület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van;

• olyan munkákra, mely – az államháztartás alrendszereiből vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben korszerűsítésre került;

• használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez.

• a pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa vagy a Pályázó által meghatalmazott személy nyújtja be.

 

4. Elszámolható költségek és költségkorlátok

 

A kivitelezés költségeire vonatkozó előírások

A vállalkozói/kivitelezői költségvetésben azon tételek tüntethetők fel, amelyek az energia-megtakarítást eredményező beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, továbbá megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.

A kivitelezés megvalósítása során kizárólag megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

Anyagköltségek

A beruházás megvalósítása során kizárólag megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni. Erről a tényről az elszámolás benyújtásakor a kivitelezőnek nyilatkoznia kell!

Munkadíj

A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 60%-ánál nem lehet több.

A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget. A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.

Szakértői, tervezői, eljárási költségek

A támogatás szempontjából a szakértői díj maximális mértéke az elszámolható költség maximum 6%-a lehet, melyből az energetikai számítások és az energiatanúsítványok költsége maximum 100.000,- Ft lehet.

Támogatható Szakértői költségek:

• energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan) készítésének költségei;

• gépészeti tervdokumentáció költsége;

• villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei;

• gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo);

• engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége;

• kéményseprői szakvélemény költsége.

 

5 . A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.

A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.

 

6. Benyújtási határidő

 

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. A pályázatot be lehet adni Meghatalmazással (sablon elérhető)!

Pályázatot benyújtani 2016. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

 

7. Csatolandó mellékletek

• a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert - tulajdoni lap benyújtása is elegendő);

• tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása (2. számú melléklet szerint);

• 1. sz. melléket szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, így az ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a Pályázóval;

 

Figyelem! A meghatalmazást a pályázó személy állítja ki az általa megbízott személy részére!

• a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás;

• a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db - a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);

• a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum (pl.: adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes igazolás);

• az épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó tanúsító program használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány;1

• a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány;1

1 Az energetikai tanúsítást (számítást) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározottak szerint szükséges végezni. Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy, a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ (épületek energetikai tanúsítása - energetikai tanúsító), vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. Névjegyzékek elérhetősége: https://www.mmk.hu/kereses/tagok https://www.mek.hu/  

• a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);

• egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés (saját kivitelezés nem támogatható!); Javasoljuk, hogy a vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés hatályba lépését a Támogatói Okirat meglétéhez kössék.

• 4. számú melléklet szerinti tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés.

• A megújuló energiafelhasználás kialakítása és növelése esetén, amennyiben a megújuló energiát hasznosító rendszer a primer energiaszolgáltató rendszerére közvetlenül csatlakozik, akkor a primer energiaszolgáltatói engedélyének benyújtása szükséges.

Vissza