Pályázatok,
Üzleti tervek,
Támogatási kérelmek

Igazán jó pályázati lehetőség mikró vállalkozásoknak, egyesületeknek, magánszemélyeknek a Paksi Kistérségben!

Intézkedések megnevezése és legfontosabb jellemzői

1. Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása

a. Támogatási keretösszeg: 50 000 000 Ft
b. Támogatási intenzitás: 50 %
c. Projektméret korlátai: 200 000 - 4 999 999 Ft

2. Mikrovállalkozások támogatása

a. Támogatási keretösszeg: 125 000 000 Ft
b. Támogatási intenzitás: 50 %
c. Projektméret korlátai: 200 000 -2 500 000 Ft

3. A lakosság életminőségének javítását célzó programok támogatása (előreláthatólag nem kerül kiírásra)

4. Civil szervezetek támogatása működési céljaik megvalósítása érdekében

a. A támogatás keretösszege: 50 000 000 Ft
b. Támogatási intenzitás:
- Civil szervezetek: 100%
- Egyházak: 75%
c. A projektméret korlátai: 200 000 Ft – 1 000 000 Ft

5. Turisztikai attrakciók, szálláshelyek, turisztikai együttműködések támogatása

a. A támogatás keretösszege: 50 277 693 Ft
b. Támogatási intenzitás:
- Nem jövedelemtermelő beruházás esetén: 75%
- Jövedelemtermelő beruházás esetén: 50%
c. A projektméret korlátai: 200 000 Ft – 4 999 999 Ft

Jogosult települések:

1. Bikács
2. Bölcske
3. Dunaföldvár
4. Dunaszentgyörgy
5. Gerjen
6. Györköny
7. Kajdacs
8. Madocsa
9. Nagydorog
10. Németkér
11. Pálfa
12. Pusztahencse
13. Sárszentlőrinc

I. számú intézkedés

1. Az intézkedés megnevezése: Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása

2. Specifikus cél:

Szélesebb helyi termék- és szolgáltatói skála, és értékesítési lehetőségek.
Térségi szereplők közötti együttműködések hálózatosodások kialakulásának elősegítése, térségen kívüli, külföldi „Jó gyakorlatok” átvételével is. 

3. Indoklás, alátámasztás:

Több településen dolgozik kézműipari és kisipari tevékenységet végző iparművész. (SWOT/Erősségek/4. pont) Általánosan elmondható, hogy eszközeik elavultak, hiányosak, műhelyeik leromlott állapotúak, piacra jutásuk nehézkes. A térségben magas az őstermelők és egyéb mezőgazdasági kistermelők száma. Tevékenységük az általános termékek termelése, helyi speciális termékek előállításával kevesen foglalkoznak. Egy-egy településen a növénytermesztéssel összefüggésben előfordul zöldség, gyümölcstermesztés (SWOT/Erősségek/5.pont), ezen kívül hús, baromfi és tej feldolgozás, jelentősebb a méz készítmények előállítása és a borkészítés (SWOT/Erősségek/9.pont). A helyi terméket előállító emberek nagy része a HACS területén él. Az elmúlt időszakban megnövekedett számban érkeztek be kérelmek e tevékenységek fejlesztése érdekében. A helyi termék előállítás támogatása, a helyi gazdaság erősödését eredményezi, így továbbra is szükségszerű a helyi termékek előállításának és piacra juttatásának támogatása. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:

Az intézkedés támogatja a helyi feldolgozott annex I termékek előállítói számára a technikai és a termeléshez szükséges infrastrukturális adottságok létrehozását, ezekhez kapcsolódóan épület-felújítást, bővítést, korszerűsítést, a magas minőségű és feldolgozottsági fokú termékek előállítását szolgáló eszközbeszerzéseket, és piacra jutást segítő marketing tevékenységeket.

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

Az intézkedés keretein belül kizárólag annex I helyi terméknek, vagy kézműves terméknek minősülő termékek előállítására, illetve ezeknek piacra jutását támogató tevékenységek végzésére igényelhető támogatás.

Az intézkedés keretében elsődleges mezőgazdasági termék előállítás esetében induló (40 év feletti) vagy a 3000 STÉ alatti mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás, őstermelő fejlesztése támogatható. A 3000 EUR ≤STÉ≤6000 EUR esetén a nem főállású őstermelő, egyéni vállalkozó, társas vállalkozás.

6. A jogosultak köre:

Mikrovállalkozások,
Őstermelők,
Önálló tevékenységet végző magánszemélyek,
Természetes személyek
Önkormányzatok

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

Jogosultsági feltételek: a Duna Összeköt Egyesület területén székhellyel, telephellyel rendelkező mikrovállalkozás, lakóhellyel rendelkező őstermelő, önálló tevékenységet végző magánszemély, természetes személy, önkormányzat.

Alapvető kritériumok: kizárólag a fogalommagyarázat szerinti helyi termék, kézműves termék előállítását, piacra-juttatását szolgáló tevékenységek támogathatók.

Értékelési szempontok:

Előnyben részesül az a pályázat, amelyben vállalják legalább egy hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását.

Előnyben részesül az a pályázat, amelyben a 105/2015 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett, vagy átmenetileg kedvezményezett településen valósítják meg beruházását.

Előnyben részesül az a pályázat, ahol a beruházását termelői csoport tagjaként valósítják meg, vagy a fejlesztés során ilyen tagságot hoznak létre.

Előnyben részesül az a pályázat, ahol megújuló energiát hasznosító berendezések beépítését hajtják végre.

Speciális feltételek: a természetes személynek vállalnia kell, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig önálló tevékenységet végző magánszemélyként nyilvántartásba veteti magát.

A természetes személynek, őstermelőnek, önálló tevékenységet végző magánszemélynek nem kell vállalnia, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.

Fogalommagyarázat:

Helyi termék: a helyben megtermelt, vagy összegyűjtött alapanyagokból, helyben kialakult eljárások, receptek alkalmazásával, nem nagyüzemi keretek között előállított, esetleg csomagolásokban is helyi anyagokat, helyi kulturális elemeket felhasználó termék.

Kézműves termék: helyi alapanyagokból, vagy jelentős helyi élőmunka ráfordítással készülő termék.

8. Tervezett forrás:

a. Támogatási keretösszeg: 50 000 000 Ft
b. Támogatási intenzitás: 50 %
c. Projektméret korlátai: 200 000 - 4 999 999 Ft
d. Támogatás módja: Hagyományos költségelszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:

2017. II. félév-2019.II. félév

10. Kimeneti indikátorok:

a. A támogatott projektek száma (db): 30 db
b. A támogatott kedvezményezettek szám: Őstermelők: 6 db
Mikrovállalkozások: 15 db
Természetes személyek: 4 db
Önkormányzatok: 5 db

II. számú intézkedés

1. Az intézkedés megnevezése: Mikrovállalkozások támogatása

2. Specifikus cél: Szélesebb helyi termék- és szolgáltatói skála, és értékesítési lehetőségek.

3. Indoklás, alátámasztás:

A térségben jelentős számú mikro és kisvállalkozás folytat gazdasági tevékenységet (SWOT/Erősségek/23. pont). A gazdaság ezen ágában számos szakterület megtalálható az érintett településeken, mind az ipari, mind a szolgáltató szektor területén (pl. asztalosipari vállalkozás, autószereléssel foglalkozó vállalkozás). A gazdasági válság következményeként több vállalkozás tönkrement, kénytelen volt létszámot csökkenti, jelenleg csak vegetál. A térségben elsősorban a kistelepülésekre jellemző a kényszervállalkozások létrehozása(SWOT/Gyengeségek/17. pont), mivel az itt élők nem látnak más megoldást munkanélküli helyzetükre, ezekre a vállalkozásokra az önfoglalkoztatás, az alacsony szintű termelékenység és a tőkehiány a jellemző. (SWOT/Gyengeségek/18. pont) A vállalkozások jövedelemtermelő és foglalkoztatási szerepének erősítésével csökkenthető a szociális és gazdasági hátrányokat eredményező inaktivitás és munkanélküliség. Javul a térség jövedelemtermelő képessége, nő a foglalkoztatás. Erősödik a térségi gazdasági pozíciója, javulnak a vállalkozások működési feltételei. A térségi mikrovállalkozások kismértékű támogatása, az ágazati operatív programokból nem lehetséges, így szükséges számukra a könnyen hozzáférhető támogatások biztosítása.

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:

Az intézkedés támogatja a helyi gazdasági szereplők termelő tevékenységén és együttműködésén alapuló gép- és eszközbeszerzést, kis léptékű infrastruktúrafejlesztést, kis léptékű telephelyfejlesztést, épület felújítást és fejlesztést, illetve technológiafejlesztést, megújuló energiát hasznosító berendezések beépítését. A támogatható termékek köre non-annex termékek.

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

Az intézkedés keretein belül kizárólag az a fejlesztés részesülhet támogatásban, amely innovativitása, vagy együttműködő jellege, illetve multiplikátor hatása révén, gazdasági hatását tekintve valamilyen hozzáadott értéket képes felmutatni.

A VP 6.2.1 és VP. 6.4.1 intézkedésekben a mezőgazdasági profilú vállalkozások, nem mezőgazdasági tevékenységének támogatása és diverzifikálása lehetséges. Jelen kiírás a szolgáltató ágazatokban és árutermelő ágazatokban működő, nem mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági, és társadalmi vállalkozások számára vehető igénybe.

A GINOP 1.2.2 intézkedés esetén kötelező elem az eszközbeszerzés, jelen kiírásban nem. Továbbá nem feltétel, hogy a vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben, minimum 1 fő legyen.

GINOP 1.2.1 intézkedéstől eltérően, a maximális támogatási összeg 2 500 000 Ft.

6. A jogosultak köre:

Mikrovállalkozások,
Magánszemélyek

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

Jogosultsági feltételek: a Duna Összeköt Egyesület tervezési területén székhellyel, telephellyel, lakhellyel rendelkező mikrovállalkozás, magánszemély.

Alapvető kritériumok: Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Értékelési szempontok: Előnyben részesül az a pályázat, amelyben vállalják legalább egy hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását.

Előnyben részesül az a pályázat, amelyben a 105/2015 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett, vagy átmenetileg kedvezményezett településen valósítják meg beruházását.

Előnyben részesül az a pályázat, ahol a beruházását termelői csoport tagjaként valósítják meg, vagy a fejlesztés során ilyen tagságot hoznak létre.

Előnyben részesül az a pályázat, ahol megújuló energiát hasznosító berendezések beépítését hajtják végre.

Speciális feltételek:

Fogalommagyarázat: -

8. Tervezett forrás:

a. Támogatási keretösszeg: 125 000 000 Ft
b. Támogatási intenzitás: 50 %
c. Projektméret korlátai: 200 000 -2 500 000 Ft
d. Támogatás módja: Hagyományos költségelszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:

2017. II. félév-2019.II. félév

10. Kimeneti indikátorok:

a. Támogatott projektek száma: 70 db
b. Támogatott kedvezményezett:
Mikrovállalkozások: 60 db
Magánszemély: 10 db

III. számú intézkedés

1. Az intézkedés megnevezése: A lakosság életminőségének javítását célzó programok támogatása. Előreláthatólag nem kerül kiírásra

2. Specifikus cél:

Helyi identitás megőrzése a közösségi színterek felszerelésén és tartalommal való megtöltésén, a nemzetiségi tradíciók, természeti, sport, kulturális és gazdasági értékek megőrzésén és bemutathatóságának fejlesztésén keresztül

3. Indoklás, alátámasztás:

A térségben még meglévő népi hagyományok megőrzésének (SWOT/Erősségek/12.pont) egyik fontos feltétele azok bemutatásának lehetősége. A települési rendezvények erre kiváló fórumok. A rendezvényekhez kapcsolódóan a helyi termékek értékesítésére is lehetőség kínálkozik. A rendezvények egyben turisztikai vonzerőt is jelentenek.

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:

Támogatás vehető igénybe a közösségi gondolkodás, a helyi identitástudat erősítése, a lakosság életminőségének javítása, a helyi hagyományok, szokások felelevenítése, megjelenítése érdekében bemutatók, kiállítások, kulturális rendezvények, programsorozatok, művészeti előadások, kiállítások szervezésére; nemzeti és etnikai közösségi programok, hagyományőrző vagy hagyományteremtő rendezvények, fesztiválok, falunapok, szervezésére; táborok szervezésére; a programok népszerűsítésére marketing tevékenységgel.

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

Az ágazati operatív programokban, valamint hazai támogatási rendszerekben nem található helyi identitás fejlesztése alapuló rendezvények támogatása, így az intézkedés lehatárolása nem szükséges.

Az intézkedés a helyi termékek előállításán alapuló piacképes gazdaság kialakításának és a helyi identitás fejlesztésén alapuló térségi népességmegtartó törekvések kiegészítésére szolgál.

6. A jogosultak köre:

Települési önkormányzatok
Civil szervezetek

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

Jogosultsági feltételek: a Duna Összeköt Egyesület tervezési területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, települési önkormányzat.

Speciális feltétel:

- A rendezvény hozzájárul, a helyi akciócsoport területének kulturális értékeinek megőrzéséhez, vagy újak teremtéséhez, bemutatásához.

- Ha a rendezvény egyszeri, akkor az igényelhető támogatás maximális összege
500 000 Ft, ha két egymást követő évben is megrendezésre kerül, akkor 1 000 000 Ft.

8. Tervezett forrás:

a. A támogatás keretösszege: 0 Ft
b. Támogatási intenzitás: 75%
c. A projektméret korlátai: 500 000 Ft – 1 000 000 Ft
d. A támogatás módja: Hagyományos költségelszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:

2017. II. félév – 2020. II. félév

10. Kimeneti indikátorok:

a. A támogatott projektek száma (db): 13
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil szervezet) (db)
Civil szervezet: 4
Települési Önkormányzat: 9

IV. számú intézkedés

1. Az intézkedés megnevezése: Civil szervezetek támogatása működési céljaik megvalósítása érdekében.

2. Specifikus cél:

Helyi identitás megőrzése a közösségi színterek felszerelésén és tartalommal való megtöltésén, a nemzetiségi tradíciók, természeti, sport, kulturális és gazdasági értékek megőrzésén és bemutathatóságának fejlesztésén keresztül

3. Indoklás, alátámasztás:

Egy település életében meghatározó szereppel bírnak a civil szervezetek (SWOT/Erősségek/15.pont). Számos olyan feladatot látnak el, mellyel fejlesztik a helyi identitástudatot, hozzájárulnak az élhető település kialakulásához.

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:

Támogatás vehető igénybe a közösségi gondolkodás, a helyi identitástudat erősítése érdekében a civil szervezetek működéséhez szükséges berendezési tárgyak, gépek, eszközök beszerzésére és a szervezeteknek helyet adó épületek, helyiségek felújítására, korszerűsítésére, szemléletformáló rendezvények, előadások tartására.

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

Az ágazati operatív programokban, valamint hazai támogatási rendszerekben nem található helyi identitás fejlesztésére irányulóan civil szervezetek támogatása, így az intézkedés lehatárolása nem szükséges.

6. A jogosultak köre:

Civil szervezetek
Egyházak

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

Jogosultsági feltételek: a Duna Összeköt Egyesület tervezési területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, vagy egyház

A civil szervezetek forráshiánnyal küszködnek, így a 25% önrész sok esetben lehetetlenné tenné a beruházást.

Értékelési szempontok: Előnyben részesül az a pályázat, amelyben vállalják legalább egy hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását.

Előnyben részesül az a pályázat, amelyben a 105/2015 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett, vagy átmenetileg kedvezményezett településen valósítják meg beruházását.

Előnyben részesül az a pályázat, ahol megújuló energiát hasznosító berendezések beépítését hajtják végre.

8. Tervezett forrás:

a. A támogatás keretösszege: 50 000 000 Ft
b. Támogatási intenzitás:
Civil szervezetek: 100%
Egyházak: 75%
c. A projektméret korlátai: 200 000 Ft – 1 000 000 Ft
d. A támogatás módja: Hagyományos költségelszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:

2017. II. félév – 2019. II. félév

10. Kimeneti indikátorok:

a. A támogatott projektek száma (db): 70
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil szervezet) (db)
Civil szervezet: 60
Egyház: 10

V. számú intézkedés

1. Az intézkedés megnevezése: Turisztikai attrakciók, szálláshelyek, turisztikai együttműködések támogatása.

2. Specifikus cél:

Térségi szereplők közötti együttműködések, tematikus turisztikai útvonalak, szolgáltatáscsomagok kialakításának támogatása, hálózatosodások kialakulásának elősegítése Térségi, térségek közötti és határokon átívelő gazdasági, kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok kialakítása.

3. Indoklás, alátámasztás:

A térség jónak mondható turisztikai potenciáljának (SWOT/Erősségek/7. pont) jobb kihasználása érdekében szükségszerű a szolgáltatások fejlesztése. Fontos a szektoron belüli, és a szektorok közötti együttműködések kialakítása (SWOT/Gyengeségek/14. pont), hiszen az egyes települések önálló szolgáltatói nem tudják hosszabb időre a térségben tartani az ide érkező turistákat

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:

Támogatás vehető igénybe turisztikai szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére, a szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére, megújuló energia hasznosítására, parkosításra, tereprendezésre illetve szálláshelyhez nem feltétlenül kötött alkalmi falusi, agroturisztikai, ökoturisztikai, borturisztikai, lovas turisztikai, horgász turisztikai, vadász turisztikai, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, fejlesztésére, parkosításra, tereprendezésre. A fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, a tevékenységhez kapcsolódó marketing tevékenységre.

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:

A GINOP- 1.3.4-15 "Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése pályázati kiírás, csak 10.000 vendégéjszaka fölötti térségekre vonatkozik.

GINOP- 7.1.2-15 "Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése" kiírás kiemelt projekteket támogat, előzetes kormány döntés alapján.

GINOP- 7.1.7-16 "Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése" több megye (min 3) határán átívelő fejlesztés támogatható, országos és/vagy nemzetközi jelentőségű fejlesztések.

TOP- 1.2.1 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" a városi térségekre fókuszál, kivéve a lovas turizmust, mely lehetőséget a tervezési területen kiegészítő jelleggel kívánunk igénybe venni.

VP- 6.2.1 "Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása" a vidéki térségekben működő mezőgazdasági termelők nem mezőgazdasági tevékenységének indítását támogatja

VP- 6.4.1 "Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése" A vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése kerül támogatásra. A támogatás csak beruházásra vehető igénybe.

6. A jogosultak köre:

Települési önkormányzatok
Civil szervezetek
Mikrovállalkozások
Magánszemélyek

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

Jogosultsági feltételek: a Duna Összeköt Egyesület tervezési területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, települési önkormányzat, mikrovállalkozás, bejelentett lakóhellyel rendelkező önálló tevékenységet végző magánszemély, természetes személy.

Értékelési szempontok: Előnyben részesül az a pályázat, amelyben vállalják legalább egy hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását.

Előnyben részesül az a pályázat, amelyben a 105/2015 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett, vagy átmenetileg kedvezményezett településen valósítják meg beruházását.

Előnyben részesül az a pályázat, ahol megújuló energiát hasznosító berendezések beépítését hajtják végre.

Az értékelés során plusz pontot kap az a pályázó, aki a beruházás során együttműködést hoz létre a térségben működő más szolgáltatókkal, helyi termék előállítókkal.

Speciális feltétel:

- Falusi szálláshely létesítése, vagy fejlesztése esetén a beruházó vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig megszerzi a legalább 3 napraforgós minősítést

-A természetes személynek vállalnia kell, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig önálló tevékenységet végző magánszemélyként nyilvántartásba veteti magát.

-A természetes személynek, őstermelőnek, önálló tevékenységet végző magánszemélynek nem kell vállalnia, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.

8. Tervezett forrás:

a. A támogatás keretösszege: 50 277 693 Ft
b. Támogatási intenzitás:
- Nem jövedelemtermelő beruházás esetén: 75%
- Jövedelemtermelő beruházás esetén: 50%
c. A projektméret korlátai: 200 000 Ft – 4 999 999 Ft
d. A támogatás módja: Hagyományos költségelszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:

2017. II. félév – 2020. II. félév

10. Kimeneti indikátorok:

a. A támogatott projektek száma (db): 20
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, civil szervezet) (db)
Civil szervezet: 2
Települési Önkormányzat: 5
Mikrovállalkozás: 7
Magányszemély: 6

 

 

Vissza