Pályázatok,
Üzleti tervek,
Támogatási kérelmek

Kertészeti gépek beszerzésére támogatás

Hamarosan megjelenik a kertészeti gépbeszerzés pályázat!

Fontos a gyorsaság, mert lehet, hogy az idén is csak pár óra lesz a benyújtásra!!!

Előreláthatólag változik az elektronikus felület, csak úgy, mint a csatolandó dokumentum lista és az értékelési szempontok.
A legnagyobb hangsúlyt továbbra is beadás gyorsasága fogja kapni, mindemellett ugyanúgy fontos a megfelelő pontszám elérése sem.

Várható pályázati feltételek:

- 6000 EUR STÉ üzemméretet elérő gazdálkodók pályázhatnak
- kifejezetten kertészeti tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése lehetséges
- amennyiben traktort szeretnél vásárolni, akkor nagy valószínűséggel idén is maximum: (max. 80 kW~107 LE) a teljesítmény felső határa.

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

A felhívás kódszáma: VP6-6.2.1-16

A támogatás célja:

A művelet célja a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálása, mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzése, a vidéki térségekben hiányzó, vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférésének megvalósítása. A kedvezményezettek projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségekben működő mezőgazdasági vállalkozások tevékenységének diverzifikálásához, valamint a vidéki térségekben a foglalkoztatás növeléséhez, a mezőgazdaság szezonalitásának ellensúlyozásával, új mikro-vállalkozások indításával.

A támogatás mértéke, összege:

- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 40.000 euró egyösszegű átalány jellegű támogatás két részletben

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft, amely az alábbi két célterületre bontva kerül megnyitásra:

1. célterület:

-„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft.

2. célterület:

- „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft.

Támogatást igénylők köre:

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a felhívás mellékletében meghatározott településen van;
rendelkezik a MVH ügyfél- azonosítóval;
a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett tevékenységei között.

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik a felhívás mellékletében felsorolt településen;
18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
rendelkezik MVH ügyfél- azonosítóval;
első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható:

A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy

B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.

Nem támogatható tevékenységek:

- mezőgazdasági termék feldolgozására (Annex I ) és értékesítésére irányuló fejlesztés;

- energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;

- az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;

- elsődleges mezőgazdasági termelés.

Kiegészítő információk:

Előnyt élvez:

tanyás településről, tanyagazdaságokból vagy aprófalvakból támogatási kérelmet benyújtó
Az, aki vállal többletfoglalkoztatást
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti fejlesztendő járásokban és azokhoz tartozó településről támogatási kérelmet benyújtó
az a támogatást igénylő, aki vállalja a minőségrendszerben való részvételt

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016.11.24
2017.02.24
2017.04.14
2018.10.24

Vissza